Våra tjänster

Vi på tak och plåtgruppen är framförallt inriktade på arbeten inom takplåtslageri.

Takplåtslageri

Vanliga uppdrag för oss är jobb till nyproduktion eller ROT-objekt

Service och underhållsarbeten

takmåleri, taksäkerhet och snöröjning

Spetskompetenser

tegeltak, rostfria tak, tätskikt

Smides- och snickeriarbeten

 
REFERENSOBJEKT

REFERENSOBJEKT

Frösunda rehabiliteringscenter

Om oss

Tak och Plåtgruppen AB är företag inom byggnadsplåtslageri. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet och ett miljöriktigt byggande i vår verksamhet. Detta gör vi genom att ha ett aktivt miljöarbete där vi löpande identifierar och utvärderar miljörisker, och genom ständig förbättring minimerar vår negativa miljöpåverkan. Med en gedigen erfarenhet (1988) inom tak och byggnadsplåtslageri verkar vi i hela storstockholm. Vi anlitas av såväl privatpersoner som större företag.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med etablerade företag som till exempel:

Taktema AB
RIKA AB
Metrolit byggnads AB
Heving & hägglund AB
Lindqvist Bygg AB
Sjöbergsställningar AB
Danderyds fastighetsservice AB

Vi har bland annat följande intyg; Hetarbeten, ID06 och Skylift.

 

Miljöpolicy

Tak och Plåtgruppen AB är ett företag inom byggnadsplåtslageri. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet och tillämpa ett miljöriktigt tänk i vår verksamhet. Detta gör vi genom att aktivt identifierar och utvärdera miljörisker. På detta sätt, genom ett ständigt lärande försöker vi minimera vår negativa miljöpåverkan.

Miljöarbete – vi ska

  • Följa gällande lagar och förordningar aktuella för vår verksamhet.
  • Genom satta miljömål försöka minska vår negativa miljöpåverkan, med fokus på energi och transportområdet.
  • Arbeta förebyggande mot alla typ av förorening.
  • Höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare genom utbildning och uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Ta miljöhänsyn i samtliga av våra inköp.
  • Vid inköp av arbetsmaterial, granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön.
  • Hålla oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.

Kontakta oss

Maila oss
Hör av dig om du behöver mer information. Vi hjälper dig gärna!
Eric Ekman

Eric Ekman

070-4676623
Jörgen Nordberg

Jörgen Nordberg

070-7902727
Michael Biddick

Michael Biddick

076-8372212